1

معمای آلبرت انیشتن

معمای آلبرت انیشتن این مساله را انیشتن در قرن نوزدهم مطرح کرده بود و گفته شده است ۹۸ درصد مردم دنیا قادر به حل آن نیستند. قدرت استنتاج خود را با حل این معما بسنجید…

1

تست هوش: قطر داخلی آجر

قطر داخلی آجر سه آجر یکسان (هم شکل) به شکل مکعب مستطیل در اختیار داریم، یک خط کش هم داریم. می خواهیم طول قطر داخلی یک آجر را حساب کنیم. چطور باید این کار را انجام دهیم؟ …

1

تست هوش:معمای چوب کبریتی

تست هوش:معمای چوب کبریتی: یک چوب کبریت را جابجا کنید تا همه چیز درست شود! تعدادی چوب کبریت داریم. به نظر می رسد معادله اشتباهی پیش رو داشته باشیم. ولی خوب…

1

معمای المپیادی: یک، دو، سه، چهار!

معمای المپیادی می خواهیم بین دو نقطه‌ حرکت کنیم به طوری که از هر یک از اعداد ۰ تا ۴ دقیقاً یک بار در طول مسیر گذر کنیم…

6

تست هوش تصویری: تفاوت ها را بیابید (۲۵)

تست هوش تصویری جواب تست هوش تصویری تفاوت ها را بیابید….

1

معمای المپیادی: سیم کشی های مشابه

معمای المپیادی با توجه به شکل، می توان با استفـاده از دو نسخه مشابه از سیم گزینه ۴، یک چندضلعی بسته غیرمتقـاطع ساخت. به سادگی می توان دید که این کار برای دیگر گزینه ها غیرممکن است. ..

تست هوش به جای علامت سوال چه عددی قرار میگیرد؟

تست هوش به جای علامت سوال چه عددی قرار میگیرد؟

تست هوش به جای علامت سوال چه عددی قرار میگیرد؟…