1

ضرب‌المثل‌های نهج البلاغه

ضرب‌المثل‌ نهج البلاغه مفهوم ضرب‌المثل«حوضی برایشان از آب پر سازم که تنها خود بتوانم آبش را بکشم» یعنی چه و برای چه کسانی فرموده است؟…

1

ضرب المثل کبوتر با کبوتر ، باز با باز

ضرب المثل کبوتر در روزگاران قدیم ، پرنده فروشی بود که سر راه پرنده های بیچاره دام پهن می کرد تا آنها را شکار کند . او پرنده هایی را که شکار می کرد ، در قفس می انداخت و…

1

ضرب‌المثل‌های مشهدی

ضرب‌المثل‌ مشهدی هَمسَیَه که از هَمسَیَه بر‌مِگِردَه مِگَه گوسَلَه‌ت پایِ سَگِمَه دِندون گریفتَههمسایه که از همسایه بر می‌گردد می‌گوید گوساله‌ات پای سگم را دندان گرفته است…

75

ضرب المثل نابرده رنج گنج میسر نمی‌شود

ضرب المثل نابرده رنج سال‌ها پیش در ایران پادشاهی حکومت می‌کرد که به اهمیت آموزش و پرورش پی برده بود. ولی عیبش این بود که این پادشاه فقط آموزش را برای پسرش که …

شامت را اینجا بخور و دهن گیره ات را جای دیگر

شامت را اینجا بخور و دهن گیره ات را جای دیگر

شامت را اینجا بخور شامت را اینجا بخور و دهن گیره ات را جای دیگریکی بود یکی نبود . مردی بود که همراه خانواده اش مشغول خوردن شام بودند . نه قرار بود جایی بروند…

1

ضرب المثل بیگانه اگر وفا کند ، خویش من است

ضرب المثل بیگانه یکی بود ، یکی نبود . ماری بود و سوسماری . آنها با هم دوست بودند صبح تا عصر توی بیابان می گشتند شب هم که می شد توی یک سوراخ می خزیدند . نزدیکی های آن ها موشی لانه داشت . ..

1

برای خوردن سپهسالار ، برای دعوا بنه پا

برای خوردن سپهسالار این مثل در مورد کسی گفته می شود که همیشه شانه از زیر هر نوع کار و مسئولیتی خالی کند و در عوض پر توقع و ناراضی باشد و منافعش را بیش از دیگران در نظر بگیرد…